Giriş

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği web sayfasına hoşgeldiniz. Akademisyen ve sosyal araştırmacılardan oluşan üye ve yönetici kadromuz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki problemlere akademik ve bilimsel temellere dayalı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede birçok belediye ve bölgesel kalkınma ajansıyla terzi dikim projeler üretmeye çalışmakta ve bu işbirliklerini geliştirerek çalışmalarına devam etmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimiz yerel ve bölgesel işbirliklerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürmek üzere Avrupa Birliği fonları özelinde Erasmus+, Katılım Öncesi Mali Yardımları ve diğer topluluk programları, Birleşmiş Milletler fonları ve Bakanlıkların sunduğu hibe programlarından yararlanabilmektedir.

Welcome to the website of the Social Innovation and Entrepreneurship Association. Our members and management staff, consisting of academicians and social researchers, aim to produce solutions based on academic and scientific foundations for local, regional, national and international problems. In this context, we try to produce tailor-made projects with municipalities and regional development agencies and aim to continue its work by developing these collaborations.

In addition to local and regional collaborations, our association can benefit from Erasmus +, Pre-Accession Financial Assistance and other community programs, United Nations funds and grant programs offered by the Ministries, in order to develop and continue its activities at national and international level.