Giriş

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği web sayfasına hoşgeldiniz. Akademisyen ve sosyal araştırmacılardan oluşan üye ve yönetici kadromuz yerel, bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeydeki problemlere akademik ve bilimsel temellere dayalı çözümler üretmeyi amaçlamaktadır. Bu çerçevede birçok belediye ve bölgesel kalkınma ajansıyla terzi dikim projeler üretmeye çalışmakta ve bu işbirliklerini geliştirerek çalışmalarına devam etmeyi amaçlamaktadır.

Derneğimiz yerel ve bölgesel işbirliklerinin yanı sıra ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyetlerini geliştirmek ve sürdürmek üzere Avrupa Birliği fonları özelinde Erasmus+, Katılım Öncesi Mali Yardımları ve diğer topluluk programları, Birleşmiş Milletler fonları ve Bakanlıkların sunduğu hibe programlarından yararlanabilmektedir.