Geleceğini Finanse Et Projesi Başlamıştır!

Derneğimiz Erasmus+ KA1 Gençlik Çalışanları Hareketliliği alanında “Geleceğini Finanse Et” (2016-3-TR01-KA105-036861) projesiyle Ulusal Ajans’tan hibe almaya hak kazanmıştır.

Geleceğini Finanse Et Projesi (Finance Your Future) gençlerin ihtiyaçlarına paralel olarak tailor made eğitimlerin dizayn edilmesi ve bu pilot eğitimlerin gençlik eğitmenlerine verilmesiyle finansal okuryazarlık alanındaki açığı kapatmayı hedeflemektedir. Günümüzde, tüm toplum bir tüketim toplumu haline gelmiş olup aşırı tüketim/harcamanın tehlikelerinden habersizdir. AB krizi tüm dünyaya finansal krizlerin etkisinin gittikçe arttığını göstermiştir. Okullarda finansal okuryazarlık eğitimi/metodolojisine ilişkin herhangi bir çalışma yapılmadığından dolayı, bu krizlerden en fazla etkilenen gençler ekonomik kriz sürecinde nasıl davranacağını ve kendilerini buna nasıl hazırlayıp adapte edebileceklerini bilmemektedir. Bundan dolayı, projemiz gençlik çalışanlarına uygun eğitimlerin sağlanmasıyla bu alandaki açığı kapatacaktır. Bu proje kapsamında üretilen tailor made metodoloji aynı zamanda dezavantajlı gençlerin entegrasyonu konusunda bu çalışanların becerilerini de artıracaktır. Genellikle görmezden gelinse de, sosyal ve ekonomik problemler birbirine ilintilidir. Bu problemlerde yalnızca biriyle mücadele edilmesinin dezavantajlı kişiler üstünde tam etkisi olmayacaktır. Bu eğitimle, bu alanda halihazırda çalışan gençlik çalışanları dezavantajlı genç insanların karşılaştığı ekonomik sorunlarla mücadele edebilecek hale geleceklerdir.

Proje diğer ülkelere kıyasla daha zorlu bir biçimde AB kriziyle yüzleşen 7 ortağı içermektedir. Proje süresi 7 ay olarak planlanmıştır. Bahsedildiği üzere, hareketlilik faaliyeti öncesi tailor made bir metodoloji geliştirilecektir. Bu metodoloji etki ve verimliliği maksimize etmek için ortakların ve katılımcıların aktif katılımıyla oluşturulacaktır. Hareketlilik faaliyeti İstanbul’da 8 gün sürecektir. Eğitim faaliyeti çalıştaylar, tartışmalar, saha çalışmaları, çalışma ziyaretleri, rol oyunları faaliyetlerini, hareketlendiricileri ve non formal metodolojiyi içermektedir.

Kısa vadede katılımcılar gençlerin topluma ekonomik entegrasyonu ve finansal okuryazarlık alanında gerekli becerileri kazanacak/becerilerini güncelleyecek, bir eğitmen/kolaylaştırıcı haline gelebilecektir. Orta ve uzun vadede, kendi öğrencilerini yetiştirerek bu duruma müdahale edeceklerdir. Bu süreçte, proje boyunca kurulacak olan network devam edecek ve katılımcılar birbirini ek, yeni veri, tecrübe ve bilgilerle destekleyecektir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s