Adult Education

Yetişkin eğitimi, ekonomik ve sosyal gelişimin önemli bir parçasıdır. Faaliyetimiz, hedef grubun profiline ve yaş aralığına göre farklılık göstermektedir.

STK’mız Yetişkin Eğitimleriyle,

nesiller arasındaki farkı kapatmak

Farklı, yenilikçi, yeni yaklaşımlar ve metodolojiler kullanarak (dezavantajlı) yetişkinleri topluma (yeniden) entegre etmek

Yeni teknolojik gelişime paralel olarak temel becerilerini geliştirmek (Bilgi ve İletişim Teknolojileri, medya, sosyal medya, dijital platformlar gibi)

Kişilerarası becerileri ve yeni yeterlilikleri edinme becerisini geliştirmek

Girişimcilik becerileri kazanmalarını sağlamak

Yeni sektörlere (yeniden) girmek için yeni mesleki beceriler geliştirmek

Yeni işlere girme ve geçiş yeteneklerini artırarak, işsizlik oranlarını düşürmek,

Mali refahlarını arttırmak ve emeklilikte daha istikrarlı bir gelire sahip olmak için ekonomi ve yatırım okuryazarlığı becerilerini geliştirmeyi hedeflemektedir.

STK’mız, belirli bir hedef grubun yetişkin eğitimindeki mevcut sorunları belirlemek ve bunların üstesinden gelmek için özel çözümler üretmek için anketler ve mülakatlar yapmak için belediyelerle işbirliği yapmaktadır. Yeni projeler doğrultusunda STK’mız devlet ve vakıf üniversiteleri ile de yakın çalışmaktadır. Ayrıca uzman, gönüllü ve üye olarak birçok akademisyen ve araştırmacıyı bünyesinde barındırmaktadır.

Adult education is important part of the economic and social development. Our activity differs in line with the profile and age range of the target group. 

Our NGO provides training for Adults to

close the gap between generations

(re)integrate them into the society by using different, innovative, novel approaches and methodologies

improve basic skills in line with the new technological development (such as ict, media, social media, digital platforms)

improve interpersonal skills, and the ability to adopt new competences 

ensure their gain on entrepreneurship skills

develop new vocational skills to (re)enter to new sectors

increase their transition ability to enter new jobs and decrease their unemployment rate

improve their economy and investment literacy skills to promote their financial wellfare and have more stable income in retirement.

Our NGO collaborates with Municipalities to carry out surveys and interviews to identify the current problems in adult education of a specified target group and create tailor made solutions to tackle them. In line with new projects, our NGO also works closely with state and private universities and also has many academicians and scholars as experts, volunteers and members.