Entrepreneurship

STK’larımızın temel hedeflerinden biri, özellikle sosyal alanlarda girişimciliği teşvik etmektir. Sosyal sorunların ekonomik sorunlarla yakından ilişkili olduğuna inanıyoruz. Özellikle ekonomik açıdan dezavantajlı bölgeler ve alanlar genellikle sosyal sorunlarla ilişkilidir.

Bölgeler arası sosyal sorunlara ve eşitsizliklere sürdürülebilir bir yaklaşım, ekonomik kalkınmayı ve ilerlemeyi sağlamaktır. Girişimcilik, sürdürülebilir kalkınma, iş yaratma ve ekonomik refahın artması için çok önemli bir unsurdur.

Ne yazık ki, sosyo-ekonomik dezavantajlı bölgelerde yaşayan insanlar da girişimcilik becerilerine ve eğitimlerine uygun erişime sahip değiller. Gelişmiş ülkelerde, bazı girişimcilik eğitimleri ve metodolojileri geçerliliğini yitirmiş ve etkisizdir. Yalnızca teoride sağlanan eğitimler de verimsizdir ve çoğu zaman gerçekçi değildir. Bu eğitimler insanların karşılaştığı zorluklara ve zorluklara cevap verememektedir.

STK’mız, herkese daha iyi girişimcilik eğitimleri verebilmek için bölgedeki sorunlara ve kursiyerlerin ihtiyaçlarına birlikte odaklanmaktadır. Girişimcilik eğitimlerini, iyi yapılmış SWOT analizi ve bilimsel araçların kullanımı doğrultusunda şekillendirmenin önemli olduğuna inanıyoruz. Her bölgenin farklı bir iş ortamı olduğundan, önce bunu analiz etmek ve o bölgedeki yeni girişimcilerle ilgili olabilecek en önemli konuları vurgulamak önemlidir. İkinci olarak, etkili bir eğitimi geliştirmek için stajyerlerin geçmişi analiz edilmelidir.

Eğitimlerimizde yaygın stratejiler, simülasyonlar, oyunlaştırma, yaparak öğrenme ve sektöre özel tasarlanmış uygulamalar gibi farklı yöntemleri bir araya getiriyoruz. Daha iyi başarı oranları elde etmek için her eğitimin bir analizi ve bir hazırlık dönemi bulunmaktadır. STK’mızdaki uzmanlarımız, ihtiyaçları belirlemek, objektif bir analiz yapmak ve kişiye özel eğitim tasarımı yapmak için gerekli becerilere sahiptir. Farklı hedef gruplarla geniş bir deneyime sahip oldukları için, eğitimleri çok daha başarılı şekilde geliştirmek bizim için daha kolaydır.

One of our NGOs core objective is to promote entrepreneurship especially in social areas. We strongly believe that social problem are closely related with the economic problems. Especially regions and areas with economical disadvantages are often associated with social problems. 

A sustainable approach to social problems and disparities among regions is to ensure the economic development and advancement. Entrepreneurship is a crucial element to ensure a sustainable development, job creation and increased economic welfare.

Unfortunately, people living in regions with socio-economic disadvantages also dont have proper access to entrepreneurship skills and trainings. In developed countries, some entrepreneurship trainings and methodologies are obsolete and ineffective. Trainings provided only in theory are also inefficient and often unrealistic. These trainings dont answer the challenges and difficulties that people face. 

Our NGO focuses on the problems in the region and needs of trainees together in order to provide better entrepreneurship trainings for all. We believe it is important to tailor entrepreneurship trainings in line with well-made the SWOT analysis and use of scientific tools. Since the each region has a different business environment, it is important to analyze it first and emphasize the most outstanding topics that can be relevant to new entrepreneurs in that region. Secondly, background of trainees should be analyzed to tailor a impactful training.

In our trainings, we incorporate different methods such as non-formal strategies, simulations, gamification, learning by doing and practices specifically designed for the sector. Each training has an analysis and a preparation period to achieve better success rates. Our experts in NGO have necessary skills to identify needs, making an objective analysis and tailor made training design. Since they have a vast experience with diverse target groups, it is easier for them to tailor the trainings with much more success rates.