Gençlik STK’larında Profesyonellik ve Kurumsallık (Professionalism and Institutionalism in Youth NGOs)

Gençlik STK’larında Profesyonellik ve Kurumsallık (Pro & YouNG) projesi, gençlik çalışanlarına ve liderlerine özel olarak hazırlanmış pilot eğitimler vererek mevcut gençlik STK’larının kapasite gelişimine katkıda bulunmayı ve yeni STK’ların sayısını artırmayı amaçlamaktadır. Proje, gençlere ve STK’lardaki diğer gençlik çalışanlarına / liderlerine eğitim, koçluk, rehberlik sağlama konusunda yetkin hale getirmek için finansal, kurumsal, yönetimsel, sosyal sektördeki girişimcilik alanlarında gençlik çalışanlarını geliştirmeyi hedeflemektedir.

Bu nedenle, Avrupa STK’ları için kapasite geliştirme desteklenmiştir. Avrupa STK’larının karşılaştığı temel sorunlar, sürdürülebilir faaliyetler ve / veya sosyal ve yerel sorunlara çözümler yürütmelerini / uygulamalarını engelleyen sınırlı mali ve idari kapasitedir. Bu alanlarda yeterli bilgi ve beceriye sahip olmak STK’lara önemli katkılar sağlayabilir. Ancak, bu eğitim kaynakları sınırlıdır ve okullarda veya üniversitelerde değil, özel eğitim kurslarında sağlanır.

Yukarıda belirtilen sorunların üstesinden gelmek için Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Macaristan ve İtalya’dan ortaklarımızla bir eğitim programı tasarladık. 36 katılımcıyı Türkiye / İstanbul’da ağırladık.

Professionalism and Institutionalism in Youth NGOs (Pro & YouNG) project aims to contribute to capacity development of existing youth NGOs and increase of the number of new NGOs by providing tailor made pilot training to youth workers and leaders. Project upskills the youth workers in financial, institutional, managerial, entrepreneurship in social sector to make them competent to provide trainings, mentorship, guidance to young people and other youth workers/leaders in NGOs.

Hence capacity building for European NGOs was supported. Main problems that European NGOs face are limited financial and administrative capacity which prevent them to conduct/implement sustainable activities and/or solutions to social and local problems. Having sufficient knowledge and ability in these areas can contribute to NGOs significantly. However, these educational resources are limited and not provided in schools or universities but private training courses.

To tackle above mentioned problems, we designed a training programme with our partners from Greece, Romania, Bulgaria, Hungary and Italy. We had hosted 36 participants in Turkey / Istanbul.