Hakkında

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği (SInG-Der), sosyal sorunlara yenilikçi çözümler getirmeyi, bu çözümlerin sürekliliğini çeşitli girişimcilik modelleriyle desteklemeyi ve bunu objektif ve bilimsel metotlar kullanarak gerçekleştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur. STK yönetici ve üyelerinin yerel yönetimler, İstanbul Kalkınma Ajansı, Ulusal Ajans, AB (IPA) fonları kapsamında birçok proje tecrübesi bulunmaktadır. Projede görev alacak kişiler Ulusal Ajansı’n 2007-2013 dönemindeki YiA ve LLP programları ve 2014-2020 Erasmus+ programı kapsamında tecrübe sahibidirler.

Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik Derneği (SInG-Der) yerel, bölgesel ve AB düzeyinde faaliyet gösteren kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Sosyal problemlere çözüm üretme konusunda yenilikçi yaklaşımlar geliştiren dinamik ve aktif üyeleri bulunmaktadır. İstanbul’un Avrupa yakasında yer alan SInG-Der yerel yönetimlerle aktif olarak çalışmaktadır. Derneğin çalışanları sosyal bilimlerin farklı alanlarında hem akademik yeterliliğe sahiptir hem de uygulama konusunda uzmandırlar. SInG-DER uluslararası tecrübe ve birlikte öğrenme metotlarından yararlanarak ve farklı projelerde farklı ortaklıklarla kapasitesini geliştirmeyi hedeflemektedir.

SInG-Der’in amaçları

Öğrenme, içerme, mentorluk aktiviteleri, çeşitli etkinliklerde farklı düzeylerdeki faaliyet gösteren kamu, özel kurumları, diğer STK’larla işbirliği yapmak,

Yenilikçi ve tailor made stratejiler kullanarak dezavantajlı kişilerin topluma entegrasyonunu sağlamak ve sosyal dışlanmayı azaltmak,

Meslek eğitimleri düzenleyerek özellikle dezavantajlı gençlerin istihdamına katkıda bulunmak

Yerel, bölgesel ve AB düzeyinde uluslararası ve kültürler arası öğrenmeyi artırmak,

Girişimcilik eğitimleri yönetim becerileri, temel beceriler ve proje döngü yönetimine ilişkin eğitimler dizayn etmek ve sunmak,

Dezavantajlı grupların ihtiyaçlarını tespit etmek ve objektif analiz yöntemleriyle bu problemlerin üstesinden gelmeye çalışmak,

Dezavantajlı çocuk ve gençlerin sosyal ve ekonomik olarak içerilmesine yönelik non formal eğitim ve diğer eğitimleri sunmaktır.