Hayatboyu Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik (Social Innovation and Entrepreneurship for Life)

Hayat Boyu Sosyal İnovasyon ve Girişimcilik (SINg 4 Life) projesi, eğitmenlerin eksikliklerine ve zayıflıklarına cevap verecek şekilde tasarlanan yoğun eğitim faaliyetleri ile sosyal girişimcilik alanında kapasite oluşturmayı amaçlayan gençlik çalışanları eğitim projesidir. sorumludur. Proje 7 ay sürmüştür. Eğitim hareketlilik faaliyeti ise 8 gün sürdü. Projenin koordinatörü dahil 7 ortağı bulunmaktadır. Avrupa genelinde gençlik alanında aktif olarak çalışan 6 paydaş projeye katılmıştır: Bulgaristan, İtalya, Estonya, Romanya, Yunanistan, Slovakya. Eğitim faaliyetine her kuruluştan 5 kişi katılmıştır. Proje, gençlik çalışanlarını bilinçlendirmek ve yaşadıkları sosyal girişim ve girişimci sayısını artırmak ve gençlere hizmet sunmak için büyük bir etki yaratmayı hedeflemiştir.

Social Innovation and Entrepreneurship for Life (SINg 4 Life) project is a training of youth workers project aiming to build capacity in the area of social entrepreneurship through intensive training activities which was designed to respond the shortcomings and weaknesses of trainers and target groups that they are responsible of. Project lasted 7 months. Training activity was be 8 days. Project had 7 partners including the coordinator. 6 stakeholders working actively in the youth area accross Europe participated the project: Bulgaria, Italy, Estonia, Romania, Greece, Slovakia. 5 participants from each organization attended the training activity. Project aimed to have a great impact on the youth workers to raise awareness and the number of social enterprises & entrepreneurs where they live and provide services to young people.