Higher Education

STK’mız ve faaliyetleri araştırmaya dayalıdır. Üye, çalışan ve gönüllü olarak çok sayıda akademisyen ve araştırmacıyı bünyemizde barındırmaktayız. STK’mız, ağırlıklı olarak Türkiye’nin Marmara Bölgesi’nde yer alan devlet ve özel üniversitelerle işbirliği yapmaktadır.

STK’mız aşağıdaki alanlarda Üniversitelerle işbirliği yapmaktadır:

Özellikle dezavantajlı geçmişe sahip öğrencileri içeren projeler geliştirerek kampüste sivil katılımı teşvik etmek,

Teori ve pratiği non formal faaliyetler ve oyunlaştırma çalışmalarını bir araya getirerek girişimciliği ve sosyal girişimciliği teşvik etmek,

Özellikle sosyal alan olmak üzere yeni alanlarda yeni müfredatın oluşturulmasına katkıda bulunmak

Non formal teknikleri (ve diğer yenilikçi yaklaşımları) işbirliği ile akademik eğitimle bütünleştirmek

Öğrencilerin işgücü piyasasına geçişini kolaylaştırmak için kapama beceri boşluklarına ve uyumsuzluklarına katkıda bulunmak

Sosyal ve eğitimsel alanlarda istatistik ve ekonometrik araçların kullanımının teşvik edilmesini sağlamak.

Our NGO and its activities are research based. We have many academicians, scholars and researchers as members, workers and volunteers. Our NGO collaborates state and private universities mainly in from Marmara Region of Turkey.

Our NGO collaborates with Universities in the following areas

Fostering civic engagement in campus by developing projects involving especially students with disadvantaged backgrounds,

Promoting entrepreneurship and social entrepreneurship by bringing theory and practice together with nonformal activities and gamification,

Contributing the creation of new curricula in novel areas, especially social area

Bringing non formal techniques (and other innovative approaches) to academic learning with collaboration

Contributing the closing skill gaps and mismatches to facilitate the transition of students to labour market

Promoting the use of statistic and econometric tools in social and educational areas.