Siber Zorbalığa Karşı Güvenlik Duvarı Kuruyoruz (Building Firewall Against Cyberbullying)

Siber Zorbalığa Karşı Güvenlik Duvarı Kuruyoruz Projesi, siber zorbalık, sosyal medya okuryazarlığı ve internet toplulukları alanında gençlik çalışanlarının ve gençlik örgütlerinin kapasite gelişimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Dünyadaki hızlı teknolojik değişimlerle birlikte dijital teknolojiler artık farklı fırsatların yanı sıra riskler de ortaya çıkartmaktadır. Gençler artık istedikleri zaman internete erişebilmektedir, ancak bu onları ciddi tehditlere de maruz bırakmaktadır. Projemiz, gençlerin psikolojik refahını bozabilecek bu riskleri azaltmayı, önlemeyi ve müdahale etmeyi amaçlamaktadır.

Bu sorunsal ile paralel olarak projemiz, bu sorunun üstesinden gelmek için katılmak isteyen gençlik çalışanları için bir pilot eğitim programı oluşturmayı hedeflemektedir. Eğitim faaliyeti 8 gün sürmüştür ve yaygın ve non formal eğitim yöntemlerinin yanı sıra çalışma ziyaretleri, rol yapma etkinlikleri, simülasyonlar, tartışmalar, açık hava etkinliklerinden yararlanılmıştır.

Hareketlilikte Yunanistan, Romanya, İtalya, Macaristan, Bulgaristan ve Türkiye’den 35 gençlik çalışanı bulunmaktaydı. Hareketlilik etkinliği Mayıs 2019’da gerçekleştirilmiştir.

Building Firewall Against Cyberbullying Project aims to contribute to the capacity development of youthworkers and youth organizations in the area of cyberbullying, social media literacy and internet communities. With the rapid technological changes in the World, digital Technologies now offers different opportunities coming along with the risks. Young people can now access to internet in any time they want, however this also can make them expose to some serious threats. Our Project aims to reduce, prevent and intervene these risks which can disturb young people’s psychologic wellbeing.

In parallel with this problematic, our project aims to create a pilot training programme for the youth workers who would like to take part to tackle this issue. Training activity lasted 8 days and benefitted from non formal and informal training methods as well as study visits, role playing activities, simulations, debates, outdoor activities.

We had 35 youthworkers from Greece, Romania, Italy, Hungary, Bulgaria and Turkey. Mobility activity coducted in May 2019.